Tin tức2019-08-24T14:28:31+00:00

QCVN 05:2013/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ XUNG QUANH

Trong quy chuẩn này quy định giá trị giới hạn các thông số cơ bản, gồm lưu huỳnh đioxit (SO2), cacbon monoxit (CO), nitơ đioxit (NO2), ôzôn (O3), tổng bụi lơ lửng (TSP), bụi PM10, [...]

6:20 sáng|Categories: Tin tức dự án|

TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM CHILLER

Giới thiệu Hệ thống điều hòa trung tâm Chiller là gì?  Hệ thống điều hòa trung tâm Chiller còn được gọi hệ thống làm lạnh Chiller. Đây là một cụm dây chuyền máy móc [...]

6:26 sáng|Categories: Tin tức dự án|

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA 5687 : 2010 THÔNG GIÓ – ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ

1. Phạm vi áp dụng 1.1. Tiêu chuẩn này được áp dụng khi thiết kế và lắp đặt các hệ thống thông gió - điều hòa không khí (TG-ĐHKK) cho các công trình kiến [...]

1:35 sáng|Categories: Tin tức dự án|
Contact Me on Zalo