Tin tức2019-08-24T14:28:31+00:00

QCVN 06 : 2009/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ MỘT SỐ CHẤT ĐỘC HẠI TRONG KHÔNG KHÍ XUNG QUANH

Trong QCVN 06:2009/BTNMT, đã đưa ra nồng độ cho phép đối với các chất vô cơ, hữu cơ và mùi gây khó chịu đối với từ mức độ thời gian khác nhau cho quá [...]

9:19 sáng|Categories: Tin tức dự án|

NGHỊ ĐỊNH 155/2016/NĐ – CP QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Theo quy định 155/2016/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường như sau: quy định xử phạt vi phạm về xả thải nước ô nhiễm, [...]

8:00 sáng|Categories: Tin tức dự án|

QCVN 05:2013/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ XUNG QUANH

Trong quy chuẩn này quy định giá trị giới hạn các thông số cơ bản, gồm lưu huỳnh đioxit (SO2), cacbon monoxit (CO), nitơ đioxit (NO2), ôzôn (O3), tổng bụi lơ lửng (TSP), bụi PM10, [...]

6:20 sáng|Categories: Tin tức dự án|

TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM CHILLER

Giới thiệu Hệ thống điều hòa trung tâm Chiller là gì?  Hệ thống điều hòa trung tâm Chiller còn được gọi hệ thống làm lạnh Chiller. Đây là một cụm dây chuyền máy móc [...]

6:26 sáng|Categories: Tin tức dự án|
Contact Me on Zalo